ROHLIG SUUS Logistics

Firam zajmuje się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw, szczególną wagę przywiązując do wysoce profesjonalnej i indywidualnej obsługi Klienta. Są jedynym polskim operatorem logistycznym o globalnych możliwościach. W ramach komplementarnego wachlarza usług, który obejmuje transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, usługi magazynowe, projekty cargo oraz obsługę celną, firma ROHLIG SUUS proponuje swoim Klientom najlepsze rozwiązania optymalnie dostosowane do ich potrzeb.
Fracht morski i lotniczy realizowany jest w partnerstwie z międzynarodową grupą Röhlig & Co. obecną na całym świecie. Specjalizują się we frachcie intermodalnym oraz kolejowym, w szczególności kierunek wschodni. Czytaj dalej ROHLIG SUUS Logistics